Γίνε μέλος του Κ.Ε.Φ.Ι.

Στο Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι. μπορεί να γίνει Μέλος, όποιος είναι ευαισθητοποιημένος στον καρκίνο και επιθυμεί να ενισχύσει τη δράση του Συλλόγου μας με στόχο την υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο.

Για να γίνει κάποιος Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι:

  • να έχει αντιμετωπίσει τον καρκίνο στο παρελθόν
  • ή να είναι σήμερα ασθενής με καρκίνο.

Κατεβάστε την Αίτηση Μέλους στο Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι. από το δεξιά μέρος της σελίδας (Downloads)


ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Δύο φωτογραφίες ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό Νοσοκομείου ή Κλινικής που υπεβληθήκατε σε θεραπείες (μόνο για τους ασθενείς)

Στήριξε το Κ.Ε.Φ.Ι. Τηλεφωνική υποστήριξη Διαβάστε την εφημερίδα μας