10/10/2011

10ο ΤΕΥΧΟΣ

10ο ΤΕΥΧΟΣ

  • Πρόγραμμα 8ης Ημερίδας Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι Αθηνών
  • Νέες ογκολογικές θεραπείες - 11ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο
  • Εις μνήμην Λίτσας Σωτηροπούλου - Κατσορίδα
  • Τα τρένα της ζωής μας (Σαλώμη Καφούρη)

Στήριξε το Κ.Ε.Φ.Ι. Τηλεφωνική υποστήριξη Διαβάστε την εφημερίδα μας